FooienGeeft u ook een fooi als u op vakantie bent in het buitenland, en zo ja, hoeveel? Veel mensen vragen zich tijdens een vakantie in het buitenland af of ze ook een fooi moeten geven voor de service of dat ze kunnen volstaan met het naar boven afronden van de rekening. Hieronder treft u de gewoonten met betrekking tot fooien aan in een aantal populaire vakantiebestemmingen.

Landen waar veel fooi gebruikelijk is

Voorbeelden van landen waar het geven van veel fooi heel gebruikelijk is zijn Canada en de Verenigde Staten. Dit heeft te maken met het feit dat het horecapersoneel in deze landen een laag salaris krijgen. Daarom zijn ze, om toch voor een redelijk inkomen te kunnen zorgen, afhankelijk van de fooien van toeristen. Soms is de fooi al bij de prijs inbegrepen, maar het komt ook regelmatig voor dat er op de rekening een rekenvoorbeeld staat hoe u de fooi kunt berekenen. U kunt denken aan een percentage van bijvoorbeeld 10-20% van de rekening. Het niet geven van een fooi wordt in deze landen niet geaccepteerd.

Landen waar het geven van een fooi ongebruikelijk is

In landen als Thailand en Japan, is het geven van een fooi niet gebruikelijk. Mocht u naar een van deze landen op vakantie gaan, dan hoeft u zich dus niet schuldig te voelen als u geen fooi geeft. In Japan kan het geven van een fooi zelfs als een belediging worden opgevat.

Landen met verschillende gewoonten met betrekking tot fooien

In veel landen in Europa gelden er geen vaste regels met betrekking tot het geven van fooien. In bekende landen als Griekenland, Italië en Spanje zijn fooien meestal in de rekening verwerkt en het is aan u of u daarnaast nog een extra fooi wilt geven. Dit hoeft dus niet. Net als in Nederland is het in landen als Duitsland en Scandinavische landen niet verplicht om een fooi te geven. Met betrekking landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten is het geven van een fooi van ongeveer 10% van de rekening heel normaal.